SZOLGÁLTATÁSAINK

Az 561/2006 EK rendelet 3. fejezet - szállítási vállalkozások felelősségi köre 10. cikkében kimondja, hogy a vállalkozónak jogszabályi kötelessége ellenőrizni a gépjárművezetők vezetési, és pihenőidejét. Cégünk vállalja a digitális és analóg tachográf által rögzített gépjárművezetői tevékenységek adatainak kiértékelését, Ön helyett az Ön érdekében.

Digitális tachográf kiértékelés

digitális tachográf adatok kiértéékelése A digitális mentíró készülékkel felszerelt gépjármű üzemeltetőjének jogszabályi kötelessége gondos-kodni a gépjárművezetői kártyák 28 naponkénti, a menetíró készülékek legalább három havonkénti adatletöltéséről, elemzéséről, és az adatok legalább 12 havi időtartamú megőrzéséről. Ezen feladatokat mi átvállaljuk az üzembentartó helyett. A megrendelő által igényelt helyen és időben biztosítjuk az adatletöltést, majd annak feldolgozását követően az alábbi dokumentumokat bocsájtjuk rendelkezésére az üzembentartó részére...

Analóg tachográf kiértékelés:

analóg menetíró korongok kiértéékelése Az analóg tachográf korongok kiértékelésének, a munkaidő nyilvántartásának, a szabálysértési-, és figyelmeztető jegyzőkönyvek elkészítésének szakmai hozzáértést igénylő és hosszadalmas feladatát, most egyszerű, költségkímélő módon oldhatja meg! Ehhez nem kell mást tennie, mint az összegyűjtött menetíró lapokat a címünkre leadni, vagy postai úton részünkre megküldeni, és mi a hatóságok által elfo-gadott számítógépes rendszerrel az előírásoknak megfelelően Ön helyett elvégezzük a kiértékelést és a jegyzőkönyvezést. A feldolgozást követően az alábbi kimutatások, listák kerülnek kinyomtatásra és átadásra.

Tachográf üzemeltetésével kapcsoilatos tanácsadás

tachográf tanácsadás A gépjárművezetők foglalkoztatása az egyik leg-nehezebb munkáltatói feladat, melyhez a legtöbb vállalkozás nem rendelkezik naprakész ismere-tekkel. A munka világának e szövevényes rendsze-rébe segítünk eligazodni auditálást követően.

Gépjárművezetői oktatás

digitális tachográf oktatás A 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet szerint az üzemben tartó köteles biztosítani, hogy az analóg és digitális tachográffal ellátott járművet olyan személy vezesse, aki rendelkezik a tachográf szabályos működtetéséhez szükséges ismere-tekkel. Az oktatás rendszeres időnkénti megfelelő tematika szerinti lebonyolítása, dokumentálása terhét levesszük az Ön válláról. anyagunkból a következő témakörökről kaphat rövid tájékoztatót: rendelet hatálya, Fogalmak pl. heti vezetési idő, készenlét, egyéb munka, munkaközi szünet, bírság tételek, digitális, analóg tachográf készülék használata pl.: utólagos adatbevitel, pihenőidő igazolás.

Munkaügyi szaktanácsadás

munkaügyi szaktanácsadás Felajánljuk mindazon szolgáltatásokat amelyek a munkaerőforrás biztosításának törvényességéhez hozzájárul. Ehhez több évtizedes munkaerő-piaci, munkaügyi felügyelői szakmai tapasztalattal rend-elkező munkatársaink minőségi szolgáltatással hozzájárulnak ügyfeleink rendezett munkaügyi kapcsolatai megvalósításához és ezen keresztül eredményeinek eléréséhez.
Érdeklődése megtisztelés számunkra, ezért mi most csak Önnel foglalkozunk ha most kéri munkatársaink segítségét.

Regisztráció rendszerünkbe


digitális tachográf online kiértékelő rendszer

Egy gyors regisztráció után kollégáink elbírálják az Ön igényét és ezután hozzáférést kap Online kiértékelő rendszerünkhöz.


online digitális tachográf rendszer

tacho x rendszer

Az ország teljes területén akár
ONLINE kiértékeléssel is.
online digitális tachográf kiértékelés
Digitális tachográf adatok
kiértékelése az ország teljes területén.

letölhető dokumentumok
digitális tachográf hatályos jogszabályok